Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /home/platne/serwer127694/public_html/stulejka.info.pl/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 330
Czy mam stulejkę? Jak rozpoznać schorzenie?
Skip to main content

Poradnik

Dowiedz się jak poradzić sobie z problemem stulejki


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /home/platne/serwer127694/public_html/stulejka.info.pl/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 330

Czy mam stulejkę? Jak rozpoznać schorzenie?

Stulejka jest jedną z najpowszechniejszych chorób urologicznych diagnozowana u dużego procenta męskiej populacji, w tym u dzieci i osób starszych. Jest to schorzenie, które często niepotrzebnie wywołuje u pacjenta ogromny wstyd. Należy jednak pamiętać, że to całkowicie normalna przypadłość, której objawy jak najszybciej należy zgłosić do lekarza, bowiem nieleczona stulejka może prowadzić do wielu powikłań. Z uwagi na specyfikę choroby wielu mężczyzn a przed wszystkim nastolatków próbuje diagnozować ten problem za pośrednictwem stronach internetowych wpisując w wyszukiwarkę frazę „Czy mam stulejkę?” O tym, jak dokładnie wygląd stulejka i jak powinno przebiegać jej leczenie dowiesz się czytając tekst zamieszczony poniżej.

Czy mam stulejkę? - problem młodych mężczyzn

Czym jest stulejka?

Stulejka to choroba męskiego układu płciowego, dokładniej powiązana z budową prącia.  Jest to stan patologiczny w wyniku którego występuje problem z odprowadzeniem napletka do wgłębienia znajdującego się między żołędzią a trzonem prącia, czyli do rowka zażołędnego. W przypadku stulejki całkowitej zwężenie napletka uniemożliwia całkowicie zsunięcie go w dół, a w przypadku częściowej proces ten jest znacznie utrudniony a napletek zatrzymuje się w danym miejscu. Problemy z zsunięciem napletka do rowka zażołędnego mogą wystąpić również w przypadku, gdy pacjent posiada w tym miejscu bliznę uniemożliwiającą poruszanie się napletka.

Omawiając istotę stulejki nie można jednak nie wspomnieć o tym, że stan fizjologicznego zwężenia napletka jest całkowicie naturalny u większości męskich noworodków. Wynika on z naturalnego zlepu pomiędzy żołędzią a napletkiem członka. Stan ten zanika samoistnie zazwyczaj po ukończeniu 3 roku życia. W przypadku dalszych problemów z ruchomością napletka należy pamiętać, że powinien on być całkowicie ruchomy do ukończenia przez chłopca 17 roku życia.

Objawy stulejki

Stulejka jest chorobą dającą te same objawy u pacjentów w każdym wieku. Zmienia się jedynie podejście do problemu i jego ogólna świadomość. Wśród najczęstszych objawów, zarówno stulejki całkowitej jak i częściowej można wymienić:

  • ból o różnym nasileniu występujący w trakcie codziennej higieny intymnej oraz stosunku,
  • różnego rodzaju trudności z oddawaniem moczu,
  • zaleganie tzw. mastki, czyli łoju, resztek nasienia i moczu, co może prowadzić do powstawania częstych stanów zapalnych i przykrego zapachu,
  • podatność na powstawanie różnorodnych mikrourazów w trakcie prób odwiedzenia napletka.

Jak rozpoznać stulejkę? - najważniejsze informacje

Przyczyny powstawania stulejki

Stulejka to choroba, która może mieć dwojakie podłoże. W przypadku stulejki wrodzonej, nazywanej również fizjologiczną powodem są najczęściej drugorzędne mutacje genowe. Oznacza to, że w tym przypadku pacjent nie ma żadnego wpływu na wystąpienie choroby. W przypadku stulejki nabytej, czyli patologicznej mówimy o problemie dotykającym mężczyzn w różnym wieku, najczęściej w wyniku następujących zdarzeń:

  • nieprawidłowa higiena intymna,
  • występowanie częstych stanów zapalnych napletka,
  • nieleczona cukrzyca oraz przebyty liszaj twardzinowy,
  • różnego rodzaju urazy członka prowadzące do powstawania blizn.
  • Przewlekłe cewnikowanie członka.